Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 22: Sóng điện từ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 1 trang 115 SGK Vật lý 12

Sóng điện từ là gì ? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ.

Mai Hoa
5 0
  • Khái niệm sóng điện từ: Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường dưới dạng sóng.

  • Các đặc điểm của sóng điện từ:

    • Sóng điện từ lan truyền được trong chân không với tốc độ của bằng tốc độ ánh sáng trong chân không.

    • Sóng điện từ lan truyền được trong các điện môi với tốc độ nhỏ hơn trong chân không và phụ thuộc vào hằng số điện môi.

    • Sóng điện từ là sóng ngang.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!