Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 1 trang 119 SGK Vật lý 12

Hãy nêu bốn nguyên tắc cở bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Khang Khang
5 0

Bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến:

  • Phải dùng các sóng điện từ cao tần làm sóng mang để tải các thông tin.

  • Phải biến điệu sóng mang.

  • Phải khuếch tán được dao động điện từ âm tần ra khỏi dao động điện từ cao tần.

  • Phải khuếch đại tín hiệu.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!