Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 1 trang 125 SGK Vật lý 12

Trình bày thí nghiệm của Niu- tơn về sự tán sắc ánh sáng.

Tố Nga
5 0

Thí nghiệm của Niu- tơn về sự tán sắc ánh sáng:

 • Bố trí thí nghiệm như hình:

Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn (1672)

 • Kết quả:

  • Vệt sáng F’ trên màn M bị dịch xuống phía đáy lăng kính, đồng thời bị trải dài thành một dải màu sặc sỡ.

  • Quan sát được 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, làm, chàm, tím.

  • Ranh giới giữa các màu không rõ rệt.

  • Dải màu quan sát được này là quang phổ của ánh sáng Mặt Trời hay quang phổ của Mặt Trời.

  • Ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng trắng.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!