Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 2: Con lắc lò xo

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 1 trang 13 SGK Vật lý 12

Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang. Tìm công thức của lực kéo về.

Tan Truong
5 0
1

Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang:

  • Theo định luật Húc: \({F_{dh}} =  - k.\Delta l =  - kx\) (1)
  • Theo định luật II Niuton: \(F = ma\) (2)

Từ (1) và (2) ⇒ \(a = - \frac{k}{m}x\)

Đặt \({\omega ^2} = \frac{k}{m} \Rightarrow x = A\cos (\omega t + \varphi )\)

⇒ Con lắc lò xo là một hệ dao động điều hòa.

2

Công thức của lực kéo về tác dụng vào con lắc lò xo là:

\[F = -kx\]

Trong đó: 

  • x là li độ của của vật m
  • k là độ cứng của lò xo
  • Dấu trừ chỉ rằng lực F luôn luôn hướng về vị trí cân bằng

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!