Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 1 trang 169 SGK Vật lý 12

Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho ở điểm nào?

Trúc Anh
5 0

So sánh sự khác nhau giữa Mẫu nguyên tử Bo với mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho:

Mẫu nguyên tử của Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho là hệ thống nguyên tử bị chi phối bởi những quy luật có tính lượng tử, còn trong mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho thì không có điều này.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!