Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 37: Phóng xạ

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 1 trang 194 SGK Vật lý 12

Một hạt nhân   phóng xạ \(\alpha , \beta ^+ , \beta^ - ,\gamma ,\) hãy hoàn chỉnh bảng sau:

 

Vĩnh Trung
5 0

Bảng so sánh 4 loại phóng xạ \(\alpha\), \(\beta ^-\), \(\beta ^+\), \(\gamma\)  theo yêu cầu của bài được hoàn thành như sau:

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!