Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 38: Phản ứng phân hạch

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 1 trang 198 SGK Vật lý 12

So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

Hien Bui
5 0

So sánh 2 quá trình phóng xạ \(\alpha\) và quá trình phân hạch:

Phóng xạ α

Phân hạch

 -  Tự hủy thành hạt nhân mới cùng với các hạt α (và có thể thêm ɣ ).

-  Tỏa năng lượng.

 - Vỡ thành hai mảnh, kèm theo sự phát ra một và nơtron.

- Tỏa năng lượng.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!