Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

BT: 1 2 3 4

Giải bài 1 trang 203 SGK Vật lý 12

Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Khang Khang
5 0

 3 điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra: 

  • Nhiệt độ của hỗn hợp phải cỡ 100 triệu độ.

  • Mật độ hạt trong khối plasma phải đủ lớn.

  • Thời gian duy trì trạng thái plasma phải đủ dài.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!