Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 5: Glucozơ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 1 trang 25 SGK Hóa học 12

Glucozơ và fructozơ:

A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2

B. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử

C. Là hai dạng hình thù của cùng một chất

D. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

Văn Nam
5 0
1

Dựa vào công thức cấu tạo của glucozơ và fructozơ:

A. Glucozơ và fructozơ đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)vì đều có 5 nhóm OHliền kề nhau → Đúng

B. Sai vì fructozơ chỉ có nhóm C=O

C. Sai vì glucozơ và fructozơ có cùng công thức phân tử nên là đồng phân.

D. Sai vì glucozơ tồn tại chủ yếu dạng mạch vòng

Kết luận

Đáp án đúng là A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!