Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 1 trang 41 SGK Sinh học 12

Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen?

Đức Anh
5 0

Các điều kiện để có nghiệm đúng của quy luật phân li độc lập là

  • Gen trội phải trội hoàn toàn.
  • P phải thuần chủng tương phản.
  • Các gen quy định các tính trạng nói trên phải nằm trên các cặp NST khác nhau.
  • Số lượng các cá thể nghiên cứu phải lớn.
  • Mỗi một gen quy định một tính trạng và quá trình giảm phân diễn ra bình thường.
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!