Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 1 trang 45 SGK Sinh học 12

Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

  • Một gen quy định một tính trạng.
  • Một gen quy định một enzim/prôtêin.
  • Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit.
Loan
5 0
1

Khái niệm về gen: là một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay ARN.

Từ khái niệm ta có

  • Một prôtêin có thể gồm nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định vì nhiều bộ ba quy định một axit amin 
  • Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.
Kết luận

 Vậy : Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hơn.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!