Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Amino axit

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 1 trang 48 SGK Hóa học 12

Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3                    

B. 4                    

C. 5                    

D. 6

Kiều Trang
5 0
1
  • Amino axit là là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)
  • Công thức tổng quát của amino axit là (NH2)x-R-(COOH)y
  • Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 ta có các đồng phân sau:

1. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH

2. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH

3. H2N-CH2-CH2-CH2-COOH

4. H2N-CH2-CH(CH3)-COOH

5. CH3-C(NH2)(CH3)-COOH

Kết luận

Vậy ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có 5 đồng phân cấu tạo của nhau.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!