Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 11: Peptit và protein

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH

D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH

Oanh Nữ
5 0
1

Đipeptit là peptit được tạo từ 2 gốc α amino axit

→ Hợp chất thuộc loại đipeptit trong các hợp chất trên là H2N-CH2CONH-CH(CH3)COOH

Kết luận

Vậy đáp án cần chọn là B.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!