Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và...

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 1 trang 58 SGK Hóa học 12

Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. C6H5NH2

B. H2N -CH2-COOH

C. CH2CH2CH2NH2

D. H2N - CH(CH2-CH2-COOH) -COOH

Tuyết Mai
5 0
1
  • Các amin có tính bazơ nên có khả năng làm đổi màu quỳ tím chuyển thành màu xanh trừ anilin (và đồng đẳng của nó) không làm đổi màu quỳ tím do có tính bazơ yếu.
  • Đối với các amino axit có dạng (H2N)x-R-(COOH)y thì :
    • Nếu x > y : quỳ tím chuyển sang màu xanh. 
    • Nếu x = y : quỳ tím không đổi màu.
    • Nếu x < y : quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

⇒ Vậy dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành xanh là CH2CH2CH2NH2

Kết luận

Vậy đáp án cần chọn là C.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!