Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 15: Bài tập chương I và chương II

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giải bài 1 trang 64 SGK Sinh học 12

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3' ... TATGGGXATGTAATGGGX ... 5'

a) Hãy xác định trình tự nuclêôtit của:

- Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch nói trên.

- mARN được phiên mã từ mạch khuôn trên.

b) Có bao nhiêu côđon trong mARN?

c) Liệt kê các bộ ba đối mã với mỗi các côđon đó.

Hằng
5 0
1

Câu a: Xác định trình tự nuclêôtit

 • Dựa vào nguyên tắc bổ sung: A-T, G-X trong quá trình nhân đôi ADN và A-U trong quá trình phiên mã ta có
  • Mạch khuôn (mạch gốc) của gen: 3' ... TATGGGXATGTAATGGGX ... 5'
  • Mạch bổ sung: 5’ ... ATAXXXGTAXATTAXXXG ... 3’
  • mARN: 5' ... AUAXXXGUAXAUUAXXXG ...3’
2

Câu b: Tính số côđon trong mARN

Dựa vào kết quả bước 1

 • Ta có: mạch mARN: 5'.... AUAXXXGUAXAUUAXXXG....3’
 • Mỗi một codon bao gồm 3 nucleotit mà mạch mARN trên bao gồm 18 nucleotic nên số codon của mARN là: \(\frac{18}{3} = 6\) côđon 
3

Câu c: Liệt kê các bộ ba đối mã với mỗi các côđon trong mARN

Dựa vào kết quả bước 1

Ta có: Mạch mARN: 5'....AUAXXXGUAXAUUAXXXG ...3’

→ bộ ba đối mã của tARN đối với mỗi côđon: UAU, GGG, XAU, GUA, AUG, GGX.

Kết luận

Câu a

 • Mạch bổ sung: 5’ ATAXXXGTAXATTAXXXG ... 3’
 • mARN: 5' AUAXXXGUAXAUUAXXXG ...3’

 Câu b:  6 côđon trên mARN.

Câu c: Các bộ ba đối mã của tARN đối với mỗi côđon: UAU, GGG, XAU, GUA, AUG, GGX.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!