Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 1 trang 66 SGK Vật lý 12

Phát biểu định nghĩa:

a) Giá trị tức thời

b) Giá trị cực đại

c) Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin

Huy Nam
5 0

a) Định nghĩa giá trị tức thời:

Giá trị tức thời giá trị biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin.

Đánh giá
Báo sai phạm
Le An
5 0

b) Định nghĩa giá trị cực đại:

Giá trị cực đại là giá trị lớn nhất luôn dương khi hàm cos hay sin bằng 1.

Đánh giá
Báo sai phạm
Hien Bui
5 0

c) Định nghĩa giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.

  • Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua một điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi dòng điện không đổi ấy bằng công suất trung bình tiêu thụ trong R bởi dòng điện xoay chiều nói trên.
  • Giá trị hiệu dụng xoay chiều hình sin của cường độ bằng giá trị cực đại của cường độ chia.
  • Giá trị hiệu dụng xoay chiều hình sin của điện áp bằng giá trị cực đại của điện áp chia. 
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!