Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Este

BT: 2 3 4 5 6 7

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 12

Những phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO-

c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este

e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este

Trang Phan
5 0
1

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic với ancol → câu a sai (phải là axit cacboxylic)

Lưu ý: có một số este được điều chế bằng phương pháp điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm RCOO- → câu b sai (thiếu nhóm R)

c) Đúng

d) Đúng                    

e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol là este → câu e sai vì axit có thể là axit vô cơ.

Kết luận

Đáp án đúng là c, d

Đáp án sai là a, b, e

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!