Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 1 trang 74 SGK Vật lý 12

Phát biểu định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có,

a) Một tụ điện

b) Một cuộn cảm thuần

Kim Phạm
5 0
1

a) Định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện

Cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch.

\(I=\frac{U}{Z_C}\)

2

b) Định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần.

Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, Cường độ hiệu dụng có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng và cảm kháng của mạch.

\(I=\frac{U}{Z_L}\)

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!