Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 10 trang 133 SGK Vật lý 12

Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, Fđến màn quan sát là D = 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 5,21 mm. Tính bước sóng ánh sáng.

Ngọc Anh
5 0
1

Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp có 11 khoảng vân, nghĩa là 11i = 5,21 mm

⇒  \(i=\frac{5,21}{11} =0,474 mm\)

2

Suy ra bước sóng ánh sáng là: 

\(\small \lambda = \frac{ia }{D}=\frac{5,21.1,56}{11.1,24.10^{3}}=0,596.10^{-3} mm = 0,586 \mu m\)

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!