Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 30: Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giải bài 10 trang 158 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng.

A. \(0,1 \mu m\)                                   B. \(0,2 \mu m\)

C. \(0,3 \mu m\)                                   D. \(0,4 \mu m\) 

Anh Khoa
5 0
1
  • Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra ⇔ \(\lambda \leq \lambda _0\)
  • Ta cần xem lại bảng 30.1 (SGK trang 155) để tìm hiểu về giới hạn quang điện của đồng là λ= 0,3 μm.
    • Với ánh sáng có bước sóng \(\lambda =0,1\mu m\),\(\lambda =0,2\mu m\), \(\lambda =0,3\mu m\) \(\leq \lambda _0\)  nên xảy ra hiện tượng quang điện.

    • Với ánh sáng có bước sóng \(\lambda =0,4\mu m\) \(\geq \lambda _0\)  nên không xảy ra hiện tượng quang điện.

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!