Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 10 trang 187 SGK Vật lý 12

Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?

A. \(_{1}^{1}\textrm{H}\) + \(_{1}^{2}\textrm{H}\) → \(_{2}^{3}\textrm{He}\)

B.  +  → 

C.  +  →  + 

D.  +  →   + 

 

Hoang Dat
5 0
1

Từ công thức tính năng lượng: Q = (\({m_{truoc}}\) - \(m_{_{sau}}\))\(.c^2\)

  • Nếu Q > 0 → phản ứng toả năng lượng.

  • Nếu Q < 0 → phản ứng thu năng lượng.

Xét các phương án:

a) Q= \(m_H+m_H-m_{He}\) > 0

b) Q= \(m_H+m_H-m_{He}\) > 0

c) Q= \((m_H+m_H)-(m_{He}+m_n)\) > 0

d) Q= \((m_{He}+m_N)-(m_{O}+m_H)\) = (4,002603 + 14,003074)u - (16,999133 + 1,007825)u = - 0,001281u < 0

⇒ Phản ứng thu năng lượng là phản ứng ở phương án D.

Còn lại 3 phương án A,B,C là phản ứng tỏa năng lượng.

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!