Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Sóng dừng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 10 trang 49 SGK Vật lý 12

Trên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 4 nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s. Tính tần số dao động của dây.

Oanh
5 0
1

Chiều dài dây có 2 đầu cố định là: \(l = k\frac{\lambda }{2}\)

Trong đó :

+ Số bụng sóng = k

+ Số nút sóng = k + 1 

Theo đề bài: Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 4 nút 

⇔ k + 1 = 4

⇔ k = 4 - 1 = 3

2

Thay k=3 vào để tìm l

\(\begin{array}{l} \Rightarrow l = 3\frac{\lambda }{2}\\ \Rightarrow \lambda = \frac{{2l}}{3} = \frac{{2.1,2}}{3} = 0,8m \end{array}\)

Kết luận

Vậy, tần số dao động của dây là:

\(f = \frac{v}{\lambda } = \frac{{80}}{{0,8}} = 100Hz\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!