Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Đặc trưng Vật lý của âm

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 10 trang 55 SGK Vật lý 12

Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống gang; hai tiếng ấy cách nhau 2,5s. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s, hãy tính tốc độ âm trong gang.

Anh Khoa
5 0
1

+ Thời gian người đó nghe được âm truyền trong gang là: \({t_1} = \frac{s}{{{v_1}}}\)

(với \({v_1}\) vận tốc âm truyền trong gang)

+ Thời gian người đó nghe được âm truyền trong không khí là: \({t_2} = \frac{s}{{{v_2}}}\)

(với \({v_2}\) vận tốc âm truyền trong không khí) 

2

Độ chênh lệch thời gian truyền âm trong không khí và gang là:

\(\begin{array}{l} \Delta t = 2,5s\\ \Leftrightarrow {\rm{\Delta }}t = {t_2} - {t_1} = \frac{s}{{{v_2}}} - \frac{s}{{{v_1}}} \end{array}\)

Theo đề bài ta có: \(s = 951,25m,\,{v_2} = 340m/s\)

Suy ra:

\(\begin{array}{l} 2,5 = \frac{{951,25}}{{340}} - \frac{{951,25}}{{{v_1}}}\\ \Rightarrow {v_1} = 3194,32m/s \end{array}\)

Kết luận

Vậy, vận tốc âm truyền trong gang là 3194,32 m/s

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!