Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 10 trang 66 SGK Vật lý 12

Một đèn điện có ghi 110 V – 100 W mắc nối tiếp với điện trở R vào một mạch xoay chiều có \(u = 220\sqrt{2}sin100 \omega t (V)\). Để đèn sang bình thường, R phải có giá trị là bao nhiêu ?

A.  \(\small 1210 \Omega\)

B. \(\frac{10}{11} \small \Omega\)

C.  \(\small 121 \Omega\)

D.  \(\small 110 \Omega\)

Minh Hải
5 0
1

Ta thấy điện áp sử dụng lớn hơn điện áp định mức của đèn, nên phải mắc thêm một điện trở nối tiếp với đèn.

Để đảm bảo đèn sang bình thường thì cường độ qua đèn phải bằng với cường độ dòng điện định mức:  

\(I = \frac{P}{{{U_d}}} = \frac{{100}}{{110}} = 0,9A.\) 

2
  • Điện trở của toàn mạch là: 

\({R_m} = \frac{U}{I} = \frac{{220}}{{0,9}} = 242\Omega .\)

  • Điện trở của đèn là: 

\({R_d} = \frac{{U_d^2}}{P} = \frac{{{{110}^2}}}{{100}} = 121\Omega \)

Vậy phải mắc thêm một điện trở R0 nối tiếp với đèn: 

\(R_0=R_m-R_d=121\Omega\) 

Kết luận

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!