Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giải bài 10 trang 80 SGK Vật lý 12

Cho mạch điện xoay chiều gồm \(\small R = 20 \Omega , L=\frac{0,2}{\pi }H, C=\frac{1}{2000 \pi}F\) . Biết điện áp tức thời hai đầu mạch \(\small u = 80cos \omega t\) (V), tính ω để trong mạch có cộng hưởng. Khi đó viết biểu thức của i.

 

Kiều Trang
5 0
1
  • Hiện tượng cộng hưởng khi:

\(\begin{array}{l} {Z_L}\; = {\rm{ }}{Z_{C\;}} \Leftrightarrow \omega L = \frac{1}{{\omega C}}\\ \Rightarrow \omega = \sqrt {\frac{1}{{LC}}} = \sqrt {\frac{1}{{\frac{{0,2}}{\pi }.\frac{1}{{2000\pi }}}}} = 100\pi {\rm{ }}\left( {rad/s} \right) \end{array}\)

  • Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại và dòng điện cùng pha với điện áp:

\(\begin{array}{l} {I_{max}}\; = \frac{U}{R} = \frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 .R}} = \frac{{80}}{{\sqrt 2 .20}} = 2\sqrt 2 \,\left( A \right)\\ \Rightarrow {I_0} = I.\sqrt 2 = 2\sqrt 2 \,.\sqrt 2 = 4\left( A \right) \end{array}\)

2

Độ lệch pha:

\(\tan \varphi = \frac{{{Z_L}\; - {Z_C}}}{R} = 0 \Rightarrow \varphi = 0\)

⇒ Biểu thức của dòng điện: i = 4cos(100\(\pi\)t) (A).

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!