Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Dao động điều hòa

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Giải bài 10 trang 9 SGK Vật lý 12

Phương trình của dao động điều hòa là \(\small x = 2cos(5t - \frac{\pi}{6})\) (cm). Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời điểm t của dao động.

Khang Khang
5 0
1

Đối chiếu phương trình của đề với phương trình tổng quát có dạng: x = Acos(ωt + φ)

Trong đó:

  • A là biên độ dao động (cm)
  • ω là tần số góc (rad/s)
  • φ là pha ban đầu (rad)
  • (ωt + φ) là pha của dao động (rad)
2

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{l} x{\rm{ }} = {\rm{ }}Acos\left( {\omega t{\rm{ }} + {\rm{ }}\varphi } \right)\\ \Leftrightarrow x = 2cos\left( {5t{\rm{ }}-\frac{\pi }{6}} \right)cm \end{array}\)

Suy ra: 

  • A = 2 cm
  • \(\varphi = -\frac{\pi }{6}\,\,rad\)
  • \(\left( {\omega t + \varphi } \right) = (5t + \left( { - \frac{\pi }{6}} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} )\,rad = \left( {5t - \frac{\pi }{6}} \right)\,rad\)
Kết luận

Vậy:

  • Biên độ A = 2 cm
  • Pha ban đầu \(\varphi = -\frac{\pi }{6}\,\,rad\)
  • Pha dao động ở thời điểm t là \(\left( {5t{\rm{ }}-\frac{\pi }{6}} \right)\,rad\)
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!