Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 30: Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giải bài 11 trang 158 SGK Vật lý 12

Ánh sáng có bước sóng \(0,60\mu m\) có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây?

A. Xesi.

B. Kali.

C. Natri.

D. Canxi.

Văn Nam
5 0
1
  • Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra ⇔ \(\lambda \leq \lambda _0\)
  • Ta cần xem lại bảng 30.1 (SGK trang 155) để tìm hiểu về giới hạn quang điện của 1 số kim loại là Xesi, kali, Natri, Canxi 
    • Giới hạn quang điện của canxi \(\lambda_0 =0,75 \mu m> 0,60\mu m\) nên xảy ra hiện tượng quang điện. 

    • Giới hạn quang điện của Xesi, kali, Natri \(< 0,60\mu m\) nên không xảy ra hiện tượng quang điện. 

  • Kết luận: ánh sáng có bước sóng \(0,60\mu m\) trên chỉ có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với canxi.
Kết luận

Chọn đáp án A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!