Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Dao động điều hòa

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Giải bài 11 trang 9 SGK Vật lý 12

Một vật chuyển động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa hai điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì

b) Tần số 

c) Biên độ

Văn Nam
5 0
1

Sử dụng hệ thức độc lập với thời gian của x và v: 

\(\begin{array}{l} \frac{{{x^2}}}{{{A^2}}} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}{A^2}}} = 1\\ \Rightarrow v = \pm \omega \sqrt {{A^2} - {x^2}} \end{array}\)

Vận tốc bằng 0 khi vật đi qua vị trí biên :

\(\begin{array}{l} v = 0\,\, \Leftrightarrow \omega \sqrt {{A^2} - {x^2}} = 0\\ = > x = A \end{array}\)

Áp dụng phương trình đường tròn lượng giác:

Góc mà vật quét được khi đi từ biên này sang biên kia là:

 \({\rm{\Delta }}\varphi = {180^0} = \pi = \omega {\rm{\Delta }}t\)

Suy ra:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}\varphi = \omega {\rm{\Delta }}t\\ \Leftrightarrow {\rm{\Delta }}t = \frac{{{\rm{\Delta }}\varphi }}{\omega }\\ \Rightarrow {\rm{\Delta }}t = \frac{\pi }{{\frac{{2\pi }}{T}}} = \frac{T}{2} = 0,25s \end{array}\)

2

a) Chu kỳ dao động của vật là:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}t = \frac{T}{2} = 0,25s\\ \Rightarrow T = 2.0,25 = 0,5s \end{array}\)

3

b) Tần số dao động của vật: 

\(\begin{array}{l} f = \frac{1}{T}\\ \Rightarrow f = \frac{1}{{0,5}} = 2Hz \end{array}\)
4

c) Khoảng cách giữa hai biên là:  \(2A = 36cm\)

⇒ Biên độ dao động của vật: \(A = \frac{{36}}{2} = 18cm\)

Kết luận

a) Chu kì \(T = 0,5s\)

b) Tần số \(f = 2Hz\)

c) Biên độ \(A = 18cm\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!