Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 30: Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giải bài 12 trang 158 SGK Vật lý 12

Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ \((0,75 \mu m)\) và vàng \((0,55 \mu m).\)

Ánh Ngọc
5 0
  • Lượng tử năng lượng của ánh sáng đỏ là:

 \(\varepsilon _d = h.\frac{c }{\lambda_{d} }= 6,625.10^{-34}.\frac{3.10^{8}}{0,75.10^{-6}}= 26,5.10^{-20} J.\)   

  • Lượng tử năng lượng của ánh sáng vàng là:

 \(\varepsilon _v = h.\frac{c }{\lambda_{v} }= 6,625.10^{-34}.\frac{3.10^{8}}{0,55.10^{-6}}= 36,14.10^{-20} J.\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!