Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giải bài 12 trang 80 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng:

Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có \(\small R = 40 \Omega ; \frac{1}{\omega C}= 30 \Omega ; \omega L = 30 \Omega\). Đặt vào hai đầu mạch điện áp \(\small u = 120\sqrt{2}cos100 \pi t\) (V). Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là:

A. \(\small i = 3cos(100\pi t -\frac{\pi}{2} ) (A)\)

B. \(\small i = 3\sqrt{2} (A)\)

C. \(\small i = 3cos100 \pi t (A)\)

D. \(\small i = 3\sqrt{2 }cos100 \pi t (A)\)

Tố Nga
5 0
1
  • Cảm kháng: Z= ωL = 30 Ω
  • Dung kháng: \({Z_C}\: = \frac{1}{{\omega C}} = 30{\rm{\Omega }}\)
  • Tổng trở của mạch là: 

\(Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} = \sqrt {{{40}^2} + {{(30 - 30)}^2}} = 40\Omega \)

Vì Z=Z⇒ Có cộng hưởng điện.

\(\Rightarrow {I_0} = \frac{{{U_0}}}{Z} = \frac{{120\sqrt 2 }}{{40}} = 3\,\sqrt 2 \left( A \right)\)

2

Độ lệch pha: 

\(\begin{array}{l} tan\varphi = \frac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R} = 0\\ \Rightarrow \varphi = 0\left( {rad} \right)\\ \Rightarrow {\varphi _u} = {\varphi _i} = 0 \end{array}\)

Tức là i và u một góc cùng pha

Vậy biểu thức tức thời của cường độ dòng điện là:  \({i = 3\sqrt 2 cos100\pi t(A)}\)

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!