Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12

Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin?

Kim Lê
5 0

Dựa vào hình vẽ cấu trúc chung của gen mã hóa protein ở sinh vật:

Ta có thể thấy cấu trúc chung của gen mã hoá prôtêin bao gồm 3 vùng:

  • Vùng mã hoá: Mang thông tin mã hoá các axit amin.

    • Ở sinh vật nhân sơ, các gen có vùng mã hoá liên tục (gọi là gen không phân mảnh).

    • Ở sinh vật nhân thực,các gen có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron). Vì vậy, các gen này được gọi là gen phân mảnh.

  • Vùng điều hoà: Nằm ở đầu 3' mạch mã gốc của gen, có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARNpolimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã, đồng thời cũng chứa trình tự nuclêôtit điều hoà quá trình phiên mã.

  • Vùng kết thúc: Nằm ở đầu 5' mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!