Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 2: Lipit

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 12

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.

Nguyen Dung
5 0
1

Dựa vào tính chất vật lý của chất béo ta thấy:

A. Đúng

B. Đúng

C. Dầu ăn là chất béo chứa thành phần chính là (C, H, O), mỡ bôi trơn là các hiđrocacbon với thành phần chính gồm (C, H) → Sai

D. Đúng axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh chính là axit béo.

Kết luận

Vậy đáp án cần chọn là C.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!