Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 2 trang 132 SGK Vật lý 12

Viết công thức xác định vị trí các vân sáng?

Huynh Thi
5 0
  • Công thức xác định vị trí các vân sáng:

\(x_k=k.\frac{\lambda D}{a}(k=0,\pm 1,\pm 2,...)\)

  • Trong đó:
    • k: là bậc giao thoa (số nguyên).
    • a: là khoảng cách giữa 2 khe.
    • D: là khoảng cách từ 2 khe đến màn ảnh.
    • λ: là bước sóng ánh sáng.
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!