Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 2 trang 15 SGK Hóa học 12

Phát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S)?

a) Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa.

b) Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng.

c) Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH ta được xà phòng.

d) Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp.

Sơn
5 0
1

Dựa vào lý thuyết về khái niệm xà phòng:

a) Đúng

b) Sai. Thành phần chính của xà phòng là hỗn hợp của muối natri hoặc kali của axit béo

c) Đúng

d) Đúng

Kết luận

Phát biểu đúng là a, c, d

Phát biểu sai là b

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!