Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 2 trang 162 SGK Vật lý 12

Hiện tượng quang điện trong là gì? Giải thích tính quang dẫn của một chất.

Thảo Nguyên
5 0
  • Khái niệm của hiện tượng quang điện trong.

    • Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng tạo thành các lectron và lỗ trống trong khối chất bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp \((\lambda \leq \lambda _0)\) chiếu vào.

  • Giải thích tính quang dẫn của một chất.

    • Dựa vào thuyết lượng tử, ta có thể giải thích tính quang dẫn của một chất như sau: Khi không bị chiếu sáng, các êlectron ở trong các chất nói trên điều ở trạng thái liên kết với các ion ở nút mạng tinh thể. Không có êlectron tự do. Khi đó các chất nói trên là chất cách điện.

    • Khi được chiếu sáng, mỗi photon của ánh sáng kích thích sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron liên kết. Nếu năng lượng mà electron nhận được đủ lớn thì electron đó được giải phóng khỏi liên kết trở thành electron dẫn. Mặt khác, mỗi electron liên kết được giải phóng để lại một lỗ trống. Lỗ trống này cũng tham gia vào quá trình dẫn điện. Kết quả là chất nói trên dẫn điện.

    • Ví dụ một số chất quang dẫn: GE, Si, CdS, PbS,...

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!