Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 2 trang 18 SGK Hóa học 12

Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của các chất này?

Thư
5 0
1

Các este thu được, khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác):

Giả sử 2 axit là R1COOH và R2COOH

Các trieste sẽ có dạng (R1COO)xC3H5(R2COO)với x + y = 3

2

- Trường hợp 1: 

Với x = 3, y = 0 thì ta thu được 1 trieste như sau:

3

- Trường hợp 2:

Với x = 0, y = 3 thì ta thu được 1 trieste như sau:

4

- Trường hợp 3:

Với x = 2, y = 1 thì ta thu được 2 trieste như sau:

5

- Trường hợp 4:

Với x = 1, y = 2 thì ta thu được 2 trieste như sau:

Kết luận

Vậy khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được 6 trieste có công thức cấu tạo như trên.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!