Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 37: Phóng xạ

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 2 trang 194 SGK Vật lý 12

Hãy chọn câu đúng.

Quá trình phóng xạ hạt nhân

A. Thu năng lượng

B. Tỏa năng lượng

C. Không thu, không tỏa năng lượng

D. Có trường hợp thu, có trường hợp tỏa năng lượng

Diệp Linh
5 0

Chọn đáp án B

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!