Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 38: Phản ứng phân hạch

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 2 trang 198 SGK Vật lý 12

Căn cứ vào độ lớn của  chứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.

Ngọc Linh
5 0

Đối với phản ứng phân hạch thì \(\frac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) sau (các hạt có số A vào cỡ 100) sẽ lớn hơn \(\frac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) trước (các hạt có số A lớn hơn 200).

⇒ Quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!