Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

BT: 1 2 3 4

Giải bài 2 trang 203 SGK Vật lý 12

So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm:

a) nhiên liệu phản ứng

b) điều kiện thực hiện

c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu

d) ô nhiễm môi trường

Oanh
5 0

So sánh (định tính) giữa phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch:

a) Về nhiên liệu phản ứng:

Nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch dồi dào hơn.

b) Về điều kiện thực hiện:

Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch khó khăn hơn.

c) Về năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu:

Với cùng một khối nhiên liệu thì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn nhiều so với phản ứng phân hạch.

d) Về vấn đề ô nhiễm môi trường:

Ô nhiễm môi trường tái sản phẩm cuối cùng của phản ứng nhiệt hạch không có tính phóng xạ nên không gây ô nhiễm môi trường.
 

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!