Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 2 trang 30 SGK Sinh học 12

Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là song nhị bội thể?

 

Hạnh
5 0
1
 • Đột biến đa bội: là sự biến đổi số lượng NST ở tất cả các cặp NST trong tế bào theo hướng tăng thêm số nguyên lần bộ đơn bội và lớn hơn 2n hình thành các thể đa bội.
 • Đột biến đa bội có 2 dạng
  • Tự đa bội: là sự tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của cùng một loài, gồm các thể đa bội lẻ 3n, 5n, 7n...và các thể đa bội chẵn 4n, 6n, 8n...
  • Dị đa bội: là hiện tượng cả hai bộ NST lưỡng bội của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào.
 • Song nhị bội thể: là hiện tượng cả 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau cùng tồn tại trong 1 tế bào. Thể dị tứ bội hay song nhị bội thể là hữu thụ (có khả năng sinh sản) vì các NST trong tế bào của cá thể này đều có cặp tương đồng.
2

Sự giống và khác nhau giữa tự đa bội và dị đa bội

 • Giống nhau
  • Đều là những thể do đột biến số lượng NST tạo ra.
  • Đều phát sinh từ các tác nhân môi trường ngoài và trong.
  • Đều biểu hiện kiểu hình không bình thường, có thể gây hại cho sinh vật.
  • Cơ chế tạo ra đều do sự phân li không bình thường của NST trong quá trình phân bào.
  • Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng đều sai khác với 2n.
 • Khác nhau

Tự đa bội

Dị đa bội

Bộ NST tăng lên theo bội số của n, lớn hơn 2n (3n,4n,..).

Bộ NST thừa hoặc thiếu 1 hay 1 số chiếc.

Do trong phân bào NST nhân đôi nhưng không phân ly vì thoi vô sắc không hình thành.

Do trong giảm phân 1 hay 1 số cặp NST không phân ly.

Ở mỗi nhóm NST tương đồng đều có số chiếc lớn hơn 2.

Có 1 hay 1 số cặp đồng dạng nào đó số NST khác 2.

Thể đa bội có cơ quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng, phát triển mạnh.

Thể dị bội có kiểu hình không bình thường, giảm sức sống.

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!