Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 2 trang 41 SGK Sinh học 12

Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1.

Nguyen Nguyen
5 0

các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1

 • Theo quy luật phân li độc lập thì tỉ lệ phân li 9 : 3 : 3 : 1 = (3 : 1) x (3 : 1)
 • Như vậy, điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1 là:
  • Bố mẹ phải dị hợp tử về 2 cặp gen ⇒ 16 tổ hợp giao tử (9: 3: 3: 1). Tỉ lệ phân li 9: 3: 3: 1 chẳng qua là tích của tỉ lệ (3: 1) X (3: 1).
  • Có hiên tượng trội lặn hoàn toàn
  • Số lượng cá thể con lai phải lớn
  • Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau
  • Quá trình phân li của các giao tử trong quá trình giảm phân là đồng đều không có đột biến
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!