Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 2 trang 45 SGK Sinh học 12

Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1, cho toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, người ta thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là: 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.

Hạnh
5 0
1
  • Xác định tỷ lệ phân li đời con => Xác định quy luật tương tác
    • Dựa vào tỉ lệ phân li kiểu hình trong kết quả ở F2 có tỉ lệ:

245 trắng : 315 đỏ = 7 trắng : 9 đỏ

→ F2 có 16 tổ hợp kiểu gen tương ứng với 4 giao tử x 4 giao tử
⇒ F1 dị hợp 2 cặp gen, P thuần chủng 

⇒ Tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định, theo quy luật tương tác bổ sung.

  • Kiểu tương tác có đặc điểm: khi trong kiểu gen có 2 alen trội thì cho 1 kiểu hình còn có 1 hoặc không có alen trội nào cho 1 kiểu hình.
2

Quy ước gen và viết sơ đồ lai

  • Quy ước:
    • A_B_ : hoa đỏ
    • A_bb , aaB_, aabb: hoa trắng
  • Ta có sơ đồ lai:

P: Cây hoa đỏ (AABB) x Cây hoa trắng (aabb)
F1:                   100% hoa đỏ (AaBb)
F1xF1:               AaBb  x AaBb
F2:       9A_B_ : 3A_bb : 3 aaB_ : 1 aabb

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!