Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Amino axit

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 2 trang 48 SGK Hóa học 12

Có ba chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây?

A. NaOH                       

B. HCl

C. CH3OH/HCl       

D. Quỳ tím

Huy Nam
5 0
1

Cho quỳ tím vào 3 mẫu thử:

  • Mẫu thử làm  quỳ tím chuyển sang màu đỏ là CH3CH2COOH
  • Mẫu thử làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là CH3[CH2]3NH2
  • Mẫu thử mà quỳ tím không  đổi màu là H2NCH2COOH
Kết luận

Đáp án đúng là D.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!