Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 2 trang 53 SGK Sinh học 12

Bệnh mù màu đỏ xanh lục ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST X quy định. Một phụ nữ có em trai bị mù màu lấy 1 người chồng bình thường. Nếu cặp vợ chồng này sinh ra được 1 người con trai thì xác suất để người con trai đó bị mù màu là bao nhiêu. Biết rằng bố mẹ của cặp vợ chồng này không bị bệnh.

Hoa Huyen
5 0
1

Bệnh mù màu: là do alen lặn trên vùng không tương đồng của NST X quy định sẽ di truyền chéo (mẹ sang con trai).

Đây là dạng bài tập tính xác suất gen gây bệnh trong di truyền liên kết với giới tính. Cụ thể ở bài 2 này là tính xác suất người con trai bị bệnh.

Xác định kiểu gen của gia đình người vợ

  • Bố người vợ bình thường sẽ có kiểu gen \(X^M\)Y
  • Em trai người vợ bị mù màu sẽ có KG: \(X^m\)Y. Người em trai này lấy alen Y từ bố và alen \(X^m\) từ mẹ. Mà mẹ người vợ bình thường nên sẽ có KG: \(X^M\)\(X^m\)
  • Nên người vợ sẽ có KG \(X^M\)\(X^m\) hoặc \(X^M\)\(X^M\)
  • Người chồng bình thường có KG: \(X^M\)Y
  • Sinh được đứa con trai đầu lòng. Để đứa con này bị mù màu thì người vợ phải có KG: \(X^M\)\(X^m\)
2
  • Sơ đồ phả hệ: Cặp vợ chồng này bình thường để sinh ra con trai bị bệnh mù màu (nhận alen gây bệnh từ mẹ) 

P1: \(X^M\)\(X^m\) x XMY

G1: XM, Xm  XM, Y

F2: \(X^M\)\(X^M\) :  \(X^M\)\(X^m\) :  \(X^M\)Y :  \(X^m\)Y

→ Xác suất họ sinh con trai bị mù màu là: 1/4

Kết luận

Vậy xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai bị mù màu là 1/4

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!