Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 11: Peptit và protein

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12

Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?

A. NaOH

B. AgNO3/NH3

C. Cu(OH)2

D. HNO3

Tuyết Mai
5 0
1

Dùng dung dịch Cu(OH)2 , ở t0 thường:

  • Glucozơ: xuất hiện dung dịch xanh lam
  • Glixerol: xuất hiện dung dịch xanh lam
  • Etanol: không hiện tượng
  • Lòng trắng trứng (protein): xuất hiện hợp chất màu tím
2

Đun nóng Cu(OH)2/OH, t0 

  • Glucozơ: xuất hiện kết tủa đỏ gạch.
  • Glixerol: không hiện tượng
Kết luận

Đáp án đúng là C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!