Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và...

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 2 trang 58 SGK Hóa học 12

C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?

A. HCl

B. H2SO4

C. NaOH

D. Quỳ tím

Nguyen Min
5 0
1

A. C2H5NH +  HCl → C2H5NH3Cl

B. C2H5NH +  H2SO4 → C2H5NH3HSO4

C. C2H5NHtrong H2O mang tính bazơ như nên không phản ứng với những chất có tính bazơ như NaOH.

D. C2H5NH + qùy tím→ quỳ hóa xanh

Kết luận

Đáp án đúng là C.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!