Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

BT: 1 2 3 4

Giải bài 2 trang 58 SGK Sinh học 12

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?

Hong phong
5 0

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần

  • Đầu tiên, tạo ra các cá thể có kiểu gen giống nhau về gen đang xét (sử dụng phương pháp nhân bản vô tính hoặc cấy truyền phôi)

  • Sau đó đưa chúng vào sống ở các điều kiện môi trường khác nhau.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!