Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 15: Bài tập chương I và chương II

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giải bài 2 trang 64 SGK Sinh học 12

Tham khảo bảng mã di truyền và trả lời các câu hỏi sau:

a) Các côđon nào trong mARN mã hoá glixin?

b) Có bao nhiêu côđon mã hoá lizin? Đối với mỗi côđon hãy viết bộ ba đối mã bổ sung?

c) Khi côđon AAG trên mARN được dịch mã thì axit amin nào được bổ sung vào chuỗi pôlipeptit?

Phúc Lâm
5 0

Câu a. Các côđon nào trong mARN mã hoá glixin

  • Dựa vào bảng mã di truyền ta có các codon mã hóa cho axit amin glixin là: GGU; GGX; GGA, GGG 

Đánh giá
Báo sai phạm
Hoa Huyen
5 0
1

Câu b. Có bao nhiêu côđon mã hoá lizin? Đối với mỗi côđon hãy viết bộ ba đối mã bổ sung?

  • Dựa vào bảng mã di truyền ta có 2 codon mã hóa cho axit amin lizin là AAA và AAG.

2
  • Áp dụng nguyên tắc bổ sung A -U ; G - X và ngược lại trong dịch mã ta được bộ ba đối mã bổ sung của các codon mã hóa cho lizin

Codon

AAA

AAG

Anticodon

UUU

UUX

Hoang Dat
5 0

Câu c. Khi côđon AAG trên mARN được dịch mã thì axit amin nào được bổ sung vào chuỗi pôlipeptit?

  • Dựa vào bảng mã di truyền ta thấy khi codon AAG trên mARN dịch mã thì lizin được bổ sung vào chuỗi polipeptit

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!