Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Este

BT: 2 3 4 5 6 7

Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?

Hà Anh
5 0
1

Đồng phân là các phân tử có cùng công thức hóa học tổng quát → ứng với công thức C4H8Ocó các đồng phân sau đây:

CH3-CH2-COO-CH3

CH2-COO-CH2-CH3 

HCOO-CH2-CH2-CH3

HCOO-CH(CH3)-CH3

Kết luận

Có tất cả 4 đồng phân

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!