Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 2 trang 74 SGK Vật lý 12

Dựa vào định luật Ôm, hãy so sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong.

a) ZC

b) ZL

Tố Nga
5 0

So sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong \(Z_C\) và \(Z_L\)

Từ \(Z_C=\frac{1}{\omega .C}\) và \(Z_L=\omega.L\) ta có các nhận xét sau:

\(Z_C=\frac{1}{\omega .C}\) \(Z_L=\omega.L\)
  • ZC tỷ lệ nghịch với C và f 

  • C càng lớn thì \(Z_C\) càng nhỏ nên dòng xoay chiều bị cản trở ít.

  • Tần số góc \(\omega\) càng lớn thì \(Z_C\) càng nhỏ và dòng xoay chiều bị cản trở ít

  • ZL tỉ lệ thuận với L và f 

  • L càng lớn thì \(Z_L\) lớn nên cuộn cảm có L lớn cản trở mạnh dòng điện xoay chiều.

  • Tần số góc càng lớn thì \(Z_L\) càng lớn và dòng xoay chiều bị cản trở nhiều.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!